ליווי ותמיכה באוכלוסיה מיוחדת

בין מגוון העולים הנזקקים בבאר שבע העמותה תומכת במיוחדות באוכלוסיות הבאות – חיילים וסטודנטים בודדים, אמהות חד הוריות, קשישים ועוד.