פרויקט מחשב לכל ילד

_________________
בשנים האחרונות מחשב ורשת האינטרנט איננה רק כלי לימודי ראשון במעלה לבני הנוער בישראל אלה הפלטפורמה החברתית החשובה ביותר. על מנת לתת לבני נוער עולים נזקקים את הכלים להצליח הן חברתית והן לימודים מפעילה קרן העזרה לעולים נזקקים את פרויקט מחשב לכל ילד נזקק.

כיתות מחשב –

בשנת הלימודים 2012-2013 קרן תרמה 22 מחשבים לכיתות מחשבים ב-2 מקיפים.

  • קרן תרמה 8 מחשבים למועדון בשכונה נחל בקע בבאר שבע.
  •  קרן תרמה 13 מחשבים לכיתת מחשב במרכז קליטה יעלים.
  •  קרן תרמה 2 מחשבים להתאחדות עולים אמריקה הלטינית.

מחשב לכל ילד-

קרן מחלקת מדי שנה כ- 100 מחשבים לילדי עולים נזקקים.

כיתות מחשב –
קרן העזרה לעולים נזקקים הקימה ומפעילה שתי כיתות מחשב בשתי מקיפים שונים בעיר באר שבע וזאת כתמיכה ללימודים עתירי מלל לילדים עולים.

העצמה אישית –
קרן העזרה לעולים נזקקים רואה בקידמה טכנולוגית כלי להעצמה אישית וחברתית. לצורך פיתוח בני נוער נזקקים בסיכון רכשנו ציוד מלא ושמונה מחשבים למועדון בשכונת נחל בקע בבאר שבע. אנו תקווה כי איבזור המועדון במחשבים יגרום להעצמת התלמידים ומניעת שוטטות והדרדרות לסמים ואלימות.