עברית לעולים מבוגרים

מכל המשוכות העומדות בפני עולים חדשים במהלך קליטתם בארץ, רכישת השפה העברית הינה המכשול העיקרי. היכולת לתקשר בעברית מקרינה הן על היכולת להשתלב בחברה הישראלית והן על היכולת למצוא תעסוקה. עם הגעתם לארץ, עולים מקבלים אולפן בסיסי בעברית, ואולם עבור מרבית העולים קורס זה אינו מצליח לספק להם את הכלים הדרושים להם על מנת לקיים שיחה, לקרוא, לכתוב, ולהשתלב בשוק התעסוקה התחרותי. כמענה לצורך בסיסי זה אנו מפעילים יחד עם מכון ט.ו.פ קורסי עברית בקבוצות קטנות (2-6 משתתפים בקורס). הקבוצות הקטנות מאפשרות יחס אישי, התייחסות לטכניקות למידה של כל תלמיד, ופניה לתחומי העניין של המשתתפים

למורות המלמדות אצלנו ניסיון רב בלימוד עברית כשפה שניה והן מקפידות ללמד משלבים שונים בשפה העברית (כולל סלנג ועברית תנ”כית) ומטבעות לשון המצויים בשימוש יומיומי. כמו בכל הפעילויות האחרות שלנו בבית העולה, גם בקורסי העברית אנו מאפשרים ומעודדים שיח על קשיי ההסתגלות והשינוי באורח החיים הנגרמים בעקבות העליה לישראל בכלל ולנגב בפרט

רבים מהעולים אשר למדו אצלנו מעידים כי בנוסף לכך שהקורסים לימדו אותם הרבה באווירה נעימה, תחושת הביטחון שהם רחשו כאן סייעה להם למצות את הפוטנציאל האישי שלהם בתחום התעסוקתי