שותפים

אנחנו יותר טובים ביחד

מאז הקמתנו בשנת 1991 היה לעמותת “קרן עזרה לעולים נזקקים” יש מסימה מיוחדת : לטפח קשרים גדולים עם מוסדות צדקה אחרים, סוכנויות ממשלתיות, קבוצות קהילתיות, חברות, ארגונים ללא כוונת רווח ,עסקים, אנשים פרטיים.

במקרים רבים אנו עובדים עם ארגונים שותפים זה לצד זה לביצוע פרויקטים גדולים או מורכבים; בשיתוף פעולה או כמיזם משותף. שותפויות מעניקות לעמותה שלנו  יכולת ליזום פרויקטים מגוונים וחדשניים יותר, תוך מתן פלטפורמה לשימוש במספר רב יותר של מתנדבים אכפתיים. אנו שמחים במיוחד שהשותפויות שלנו מועילות לאלו הזקוקים
לה ביותר.