הכשרה מקצועית לבני נוער עולים בסיכון

______

מספר לא מבוטל של ילדי עולים אינם מצליחים להשתלב ולהצליח במערכת ההכשלה הישראלית. חלקם לכאורה מבחינה פיזית נמצאים בשטח בתי הספר אך אינם נוכחים בשיעורים, חלקם לא מגיעים כלל לשיעורים וחלק אחר פשוט לא מצליח בלימודים. לבני נוער אלו אין סיכוי ממשי להשתלב במערכת הלימודים האקדמיים וכתוצאה מדרדרים לאזורים מסוכנים כגון פשיעה ,סמים ואלימות. בני נוער אלו משוועים  למקצוע כהכנה לחיים בוגרים וזאת על מנת שיוכלו לעמוד בזכות עצמם כבוגרים עצמיים.בנוסף למסגרת לימודית פורמלית יזכו לרכוש מקצוע מעניין נדרש ואטרקטיבי הן בצבא והן בחיים כאזרחיים נורמטיביים.

הקורסים המבוקשים:

 • טבחות
 • עיצוב שיעיר
 • קורס איפור

מדבריו של אחד ממנהלי התיכונים – "או שאני אפתור אותם מלימודים או שהם יפתרו את עצמם"

מטרות:

 1. עצמאות כלכלית ויציאה ממעגל העוני.
 2. מניעת שוטטות פשיעה ,סמים ואלימות.
 3. הכנה למקצוע נדרש בצה"ל ובאזרחות
 4. שילוב בחברה ובתרבות הישראלית כאזרח נורמביטי
 5. הקניית ערכים

מדדי הצלחה: נוכחות סדירה, עמידה בדרישות המסגרת, גיוס לצה"ל וסיום הקורס בהצלחה

תאור התוכנית:

 1. איתור ושיבוץ בני נוער מתאימים לפרויקט בשיתוף הנהלות בתי הספר.
 2. הפעלת מכינות כדרישת קדם של הקורסים. השתתפות מלאה הינה תנאי להשתתפות בקורס המקצועי.
 3. הפעלת קורסים מקצועיים (מפורטים בטבלה בהמשך)במסגרת בלתי פורמלית מוכרת ומאושרת.
 4. הלימודים בקורסים ילוו על ידי מדריך חברתי. איסוף ופיזור תלמידים בהסעה מרוכזת מבתי הספר. איסוף וליווי מאוד חשובים להבטחת השתתפות התלמידים בקורסים.
 5. בסיום כל קורס תועבר סדנה מקצועית למציאת עבודה.