מסמכי העמותה

 

 

תעודת עמותה 001

 

אישור רישום במס ערך (1)

אישור 46 001

 

אישור 46 001 אישור ניהול תקין 2014 001 אישור ניהול תקין 2015 001 ניהול פהקסי חשבון 001